14.03.2024

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.06.2024г. до 27.06.2024г.
 
         1. Със заповед № ЗРД-289∕28.02.2024г. на командира на Сухопътните войски са обявени 314 (триста и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътнитр войски, както следва:
 1.1. в гарнизон Стара Загора, 30 бр. ;
 1.2. в гарнизон Ямбол (изкл. в.ф. - 22130), 15 бр. ;
 1.3. във в. ф. 52740 - Хасково, 10 бр.;
 1.4. във в. ф. 34750 - Карлово, 60 бр.;
 1.5. във в. ф. 56040 - Благоевград, 15 бр.;
 1.6. във в. ф. 54990 - Враца, 15 бр.;
 1.7. в гарнизон Плевен, 20 бр. ;
 1.8. във в. ф. 54060 - Шумен, 6 бр.;
 1.9. във в. ф. 22220 - Сливен, 5 бр.;
 1.10. във в. ф. 22130 - Ямбол, 3 бр.;
 1.11. в гарнизон Пловдив, 29 бр.;
 1.12. в гарнизон Асеновград, 22 бр.;
 1.13. в гарнизон Белене, 13 бр.;
 1.14. във в. ф. 28330 - Смолян, 18 бр.;
 1.15. във в. ф. 24620 - Свобода, 20 бр.;
 1.16. във в. ф. 22790 - Горна Оряховица, 8 бр.;
 1.17. във в. ф. 28610 - София, 5 бр.;
 1.18. във в. ф. 57250 - София, 10 бр.;
 1.19. във в. ф. 42600 - Мусачево, 10 бр.
         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство.
        3. Срок за подаване на документите-до 05.04.2024г. чрез структурите на Централно военно окръжие.
 
За контакт и информация за конкурса:
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg
Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330
 
Линк към обявата:
https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava_sv-12.03.24.pdf