10.06.2022

О Б Я В А

Офис за военен отчет в община Ценово Ви информира, че със заповед на командира на Съвместно командване на силите са обявени 25 (двайсет и пет) свободни длъжности за войници.

Вакантните длъжности са в следните формирования.
• в.ф. 22980 – София / 4 длъжности
• в.ф. 28860 – Горна Малина / 15 длъжности
• в.ф. 52210 – Банкя / 6 длъжности

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1. Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;
2. Да не са по възрастни от 40 години;
3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;
7. Да нямат друго гражданство. 

 На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:
- Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;
- Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
- Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

Срок за подаване на документи  -  до 08.07.2022 г.

За информация: 
- Офис за военен отчет-Община Ценово-с. Ценово, ул. „Цар Освободител” 66, телефон: 0889 756 330
- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове: 
- Министерство на отбраната - www.mod.bg
- Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата и длъжностите:
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/klp_sportisti.pdf