11.04.2019

О Б Я В А

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Община Ценово обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано по Проект „Красива България” за 2019 г. споразумение с Министерство на труда и социалната политика.

прочети подробно обявата >>  

образци на документи >>