ОБЩИНА ЦЕНОВО - С НОВА УСЛУГА В ПОЛЗА НА ХОРАТА В НОВАТА ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ

Жителите на Община Ценово вече могат да плащат лесно, бързо и евтино местните данъци и такси от цялата страна. Това става в офисите и касите на ИЗИПЕЙ. Новата услуга вече е реално действаща. Плащането може да се извършва и от чужбина. ИЗИПЕЙ има 2 233 каси и офиси в България.
За да се платят задълженията към Ценово, от която и да е точка, не е необходимо нито представянето на печатното съобщение от Общината, нито попълването на каквито и да са документи. Клиентът съобщава само своето ЕГН. Плащането се извършва веднага, а таксата е минимална. Стойността на услугата за клиента се движи между 1 и максимум 5 лева – в зависимост от дължимата сума.
Новата услуга е в полза най-вече за хората, живеещи извън територията на Общината, и пести тяхното време, средства и неудобства.
ИЗИПЕЙ има 2 каси и в Ценово. И двете се намират на улица "Цар Освободител". Едната е на номер 66 - "Кинетико" ЕООД, а другата - на номер 62 - ЦКБ. На тези каса жителите на Ценово могат да плащат данъци и такси към останали общини в България по същия начин.
Новата услуга стана възможна, след като кметът на Община Ценово д-р Петър Петров подписа споразумение с дружеството за предлагането й. Услугата е бъзвъзмездна за Общината. Тя е част от качественото и модерно обслужване на гражданите, което е един от основните приоритети в работата на общинска администрация – Ценово.
Повече информация къде се намират касите на ИЗИПЕЙ в България може да намерите на този линк: http://easypay.bg/?p=offices_list