07.02.2024
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От д-р Петър Георгиев Петров
 Кмет на Община Ценово, област Русе
 
 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.
 
Цялото предложение >>