• Министерството на земеделието и храните фиксира Периода за прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2
  18.11.2015

   18.11.2015

 • Стартира Процедура 2015 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
  30.09.2015

  30 септември 2015
  По програма „Старт в кариерата” през 2015 г. за община Ценово са одобрени следните работни места: 

 • Предложение на кмета относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  4.09.2015

   04.09.2015

 • Протокол за извършена проверка
  26.08.2015

   28.07.2015 

 • Заповед на кмета на Община Ценово за определяне на спечелил на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина
  8.06.2015

  08.06.2015 

  ЗАПОВЕД

  Заповед на кмета на Община Ценово за определяне на спечелил на търг с явно наддаване за продажба настояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Община Ценово.

 • Избор на изпълнител на професионалното обучение
  27.04.2015
  12.05.2015 
  Община Ценово обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2015 г.
 • Отмяна на наложените мерки по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците
  20.03.2015
 • Във връзка с регистрирани 14 случая на туларемия в различни области на страната
  18.03.2015

   

  Във връзка с регистрирани 14 случая на туларемия в различни области на страната за периода 01.01.2015 - 17.02.2015 г., Община Ценово предоставя следната информация >>

   
 • Как да защитите птиците си? - Шест изисквания за защита на вашите птици
  11.02.2015

   

 • Община Ценово разкрива социална услуга в общността "Дневен център за възрастни хора с увреждания"
  2.02.2015

  02.02.2015

  Уважаеми граждани,