• Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“ в Община Ценово
  29.02.2016
  На 29.02.2016 г. в Община Ценово приключи предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001 „Нови алтернативи ”.
 • Часът на земята
  24.02.2016

  Нека всички заедно да се присъединим кам осмата поредна инициатива "Часът на Земятя" 19.03.2016 /събота/ от 20.30 до 21.30ч.

  Прочети подробно >>  

 • УВЕДОМЛЕНИЕ за постъпили инвестиционни предложения
  10.02.2016

  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 3/2006г./

  УВЕДОМЯВАМЕ:

 • Класиране на кандидатите подали заявления да бъдат определяни за обществени възпитатели
  10.02.2016

  К Л А С И Р А Н Е

  НА КАНДИДАТИТЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЯНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ПРЕЗ 2016 Г. СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ КРЪГ /СЪБЕСЕДВАНЕ/.

  1. КАМЕЛИЯ ЛЕОНОВА БОЖКОВА

  2. ПАНАЙОТ РУСЕВ РУСЕВ 

  3. ЛЮБЕН КИРИЛОВ АТАНАСОВ

 • ПРОТОКОЛ №3 ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/
  1.02.2016
   
  01.02.2016 
  ПРОТОКОЛ 
  №3
  ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
  ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛА
 • СТАРТИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
  1.02.2016
  01.02.2016
   
  От 01.02.2016 г.
 • Кратка информация за обхвата и съдържанието на новата Програма за управление на отпадъците на Община Ценово 2016-2020г.
  15.01.2016

   15.01.2016

 • Изтече шестия месец от предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“
  19.11.2015

  19.11.2015 

  Изтече шестия месец от предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001

 • Министерството на земеделието и храните фиксира Периода за прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2
  18.11.2015

   18.11.2015

 • Стартира Процедура 2015 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
  30.09.2015

  30 септември 2015
  По програма „Старт в кариерата” през 2015 г. за община Ценово са одобрени следните работни места: