• Решение на Министерството на околната среда и водите
  13.06.2016

  13.06.2016 

  Решение № ЕО 16/2016г.

  на

  МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

   

 • ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“
  26.05.2016

  25.05.2016 

  „Местна инициативна група Ценово – Свищов“ 

  ПОКАНА

  за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“

  Уважаеми членове, 

 • ПОКАНА за обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“
  25.05.2016

  25.05.2016 

  „Местна инициативна група Ценово – Свищов“ 

   ПОКАНА  

  за обществено обсъждане на разработената Стратегия за 
  Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“

 • Покана за обучение на местни лидери
  9.05.2016

  09.05.2016 

  „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ 

  ПОКАНА

  за обучение на местни лидери – бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местна власт и други

 • Покана за обучение на местни лидери
  3.05.2016

  03.05.2016 

  „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ 

  ПОКАНА

  за обучение на местни лидери – бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местна власт и други

 • Работна среща за консултиране с местната общност
  22.04.2016

  22.04.2016 

  „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ 
  Работна среща за консултиране с местната общност проекта на Стратегия за 
  Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“

 • Покана за учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
  7.04.2016

  07.04.2016 

  ПОКАНА 

  ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПО ПОДХОДА ЛИДЕР В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 

  НА  ОБЩИНА ЦЕНОВО и ОБЩИНА СВИЩОВ

   

 • Покана за участие в подготвителни информационни срещи
  22.03.2016
 • Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“ в Община Ценово
  29.02.2016
  На 29.02.2016 г. в Община Ценово приключи предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001 „Нови алтернативи ”.
 • Часът на земята
  24.02.2016

  Нека всички заедно да се присъединим кам осмата поредна инициатива "Часът на Земятя" 19.03.2016 /събота/ от 20.30 до 21.30ч.

  Прочети подробно >>