• ПРОВЕДЕ СЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО ПО ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
  12.12.2018

   

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 • Покана и дневен ред за начална пресконференция по проект
  3.12.2018
 • Информация относно изпълнението на дейностите по проект ROBG-417
  30.11.2018

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ROBG-417
  „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО - ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“

 • Община Ценово стартира трансграничен проект ROBG-417
  19.10.2018

  19.10.2018

  ОБЩИНА ЦЕНОВО СТАРТИРА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ROBG-417
  „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО-ХОТАРЕЛЕ-ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“

 • ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО СФОРМИРАХА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА „ACTION PLAN“ ОЗАГЛАВЕН "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
  9.10.2018

   09.10.2018 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 • КРЪГЛА МАСА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО
  5.10.2018

  05.10.2018 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  КРЪГЛА МАСА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО 

 • В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ОБСЪДИ СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО
  4.10.2018

   04.10.2018 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ОБСЪДИ СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО 

 • ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ И ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО ПОСЕТИХА ГР. ГЮСИНГ, АВСТРИЯ ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ
  17.09.2018

  17.09.2018 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 • Представяне на дейността на - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово за 2018г.
  31.08.2018

  31.08.2018

  Представяне на дейността на  - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово за 2018г.

  разгледай подробно 

   

   

 • Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“
  13.08.2018
  13.08.2018 
  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“.