• Прессъобщение
  1.04.2019

  01.04.2019 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  Екип от експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в обучителен курс на тема „Зелена икономика: Състояние и развитие на енергийната ефективност на ниво трансграничен регион Русе – Гюргево”.

 • ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА В КОМУНА ГРЯКА МЕЖДУ СЪВМЕСТНИЯ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"
  20.03.2019

  20.03.2019

   

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 • Община Ценово вече седми месец успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
  26.02.2019

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 • Експерти от Областна администрация Русе и Община Ценово заедно с колегите си от Окръжен съвет Гюргево обсъждаха възможностите и предизвикателствата пред по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници
  6.02.2019

  06.02.2019 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  Експерти от Областна администрация Русе и Община Ценово заедно с колегите си от Окръжен съвет Гюргево обсъждаха възможностите и предизвикателствата пред по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници.

 • На 05.02.2019 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе семинар
  5.02.2019

  05.02.2019 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

   Днес, 05.02.2019 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе семинар на тема „Представяне на основни положения от съдържанието на разработена интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе – Гюргево“.

 • Шести месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417
  28.01.2019

  28.01.2019

  Шести месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417 
  „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"

   

 • На 05.02.2019 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе семинар
  28.01.2019

  28.01.2019 

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 • ПРОВЕДЕ СЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО ПО ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
  12.12.2018

   

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 • Покана и дневен ред за начална пресконференция по проект
  3.12.2018
 • Информация относно изпълнението на дейностите по проект ROBG-417
  30.11.2018

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ROBG-417
  „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО - ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“