• Прессъобщение: Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект
  18.04.2018

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  18.04.2018

  Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект

  Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект с Република Румъния. Споразумението за привличането на местната администрация като партньор в проектното предложение вече е одобрено от Управляващия орган.

 • Презентация за извършената дейност през 2017 година в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" с. Ценово
  14.03.2018
 • ПРОТОКОЛ № 1 от Редовно Общо Събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
  16.02.2018

  16.02.2018 

  ПРОТОКОЛ 

  № 1

    от Редовно Общо Събрание на 

  РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/

 • АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
  12.02.2018

  Агенцията по заетостта, съвместно с Областна администрация Русе, както и дирекциите „Регионална служба по заетост“ и „Бюро по труда“ започват анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила.

 • Приключва изпълнението на дейностите по проект „Независим живот за жителите на община Ценово
  29.09.2017

  29.09.2017

  ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

    

 • Доклад за изпълнението на ОПР 2014-2020
  1.08.2017

   01.08.2017

 • Изпълнението на дейностите по Проект "Независим живот за жителите на община Ценово" към 30.06.2017 г.
  30.06.2017

   

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“

  КЪМ 30.06.2017 г.

 • Свикване на общо събрание на „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ на 02.08.2017 /сряда/ от 11.30 часа
  30.06.2017

  30.06.2017

  „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ 

  ПОКАНА

  Свикване на общо събрание на „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ на 02.08.2017 /сряда/ от 11.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Ценово. 

 • Записване за участие в 71-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй- Околчица“
  27.04.2017

   27.04.2017 

 • Информация за изпълнението на дейностите по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ към 31.03.2017 г.
  31.03.2017

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ КЪМ 31.03.2017 г.