• От 20.03.2012 г. на Сайта на Общината се предоставя нова услуга.
  20.03.2012

  Общината предоставя на своите жители по електронен път "Справка за задължения и плащания - Местни Данъци и Такси".
  Тази услуга, както и всички останали електронни услуги, може да ползвате на страница "е-Услуги", в раздел Услуги на сайта на общината.

 • Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
  24.08.2011

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
  24.08.2011

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда
  7.10.2010

  Приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Ценово