• Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка
  5.11.2012

  Във връзка с изпълнение на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) в Република България 2012-2016 г., бе създаден Регионален координационен съвет за област Русе, вкл. представители на всички заинтересовани страни, имащи отношение към този проблем, както и представители на осемте общини.

 • Споразумение за обществен ред и сигурност
  21.09.2012

  В изпълнение на Програмата за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националното сдружение на общините в Република България за периода 2012 - 2013 г., на 18 септември 2012 г.

 • Крепостта ”Ятрус”
  11.09.2012

   Крепостта ”Ятрус” е разположена до с. Кривина в землището на община Ценово.


   

 • Карти за безплатно паркиране на хора с увреждания
  30.06.2012
  На основание Заповед 282 от 26.06.2012 на кмета на Община Ценово и  чл.99а от Закона за движението по пътищата, общината предлага възможност за издаване Карта за безплатно паркиране на хора с увреждания по стандартизиран модел на Общността, за лица с увреждания с постоянен/настоящ адрес в Община Ценово. 
  Заявлението по образец за издаване на картите ще се приемат във Фронт
 • От 20.03.2012 г. на Сайта на Общината се предоставя нова услуга.
  20.03.2012

  Общината предоставя на своите жители по електронен път "Справка за задължения и плащания - Местни Данъци и Такси".
  Тази услуга, както и всички останали електронни услуги, може да ползвате на страница "е-Услуги", в раздел Услуги на сайта на общината.

 • Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
  24.08.2011

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
  24.08.2011

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда
  7.10.2010

  Приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Ценово