• Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
  24.08.2011

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
  24.08.2011

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда
  7.10.2010

  Приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Ценово