• Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”
  25.08.2014

  Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”

  прочети подробно >> 

   

 • Покана за участие в заключителна пресконференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и прог
  22.08.2014

  ПОКАНА

 • Стратегически документи по проект на Община Ценово
  15.08.2014
   
  15.08.2014
  По проект на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-5 от 27.11.2013 г.
 • Обобщен доклад по анкетно проучване
  13.08.2014

   Съгласно решение на Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение се проведе анкетно проучване за преглед на качеството на публичните услуги в област Русе.

  целият доклад >>

 • ПОКАНА за участие във второ обществено обсъждане
  28.07.2014

  28.07.2014

 • Покана за участие в първо обществено обсъждане
  15.07.2014

   

  15.07.2014

  П О К АН А

  за участие в първо обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Ценово за периода 2014 – 2020 г.

 • ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” В ОБЩИНА ЦЕНОВО
  30.04.2014

   

  ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” В ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • Покана за частие в заключителна конференция за отчитане на дейностите и постигнатите резултати от реализацията на Проект „Независим живот и грижа в дома“
  16.04.2014

   

  ПОКАНА

 • Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.
  8.04.2014
 • Беше приет бюджета на Община Ценово за 2014 година.
  13.02.2014

   

  С решение  №287 на Общински съвет – Ценово, област Русе,

  взето на заседание с Протокол № 38/07.02.2014 г.

  се прие бюджета на Община Ценово за 2014 година. 

  прочети »