• Как да защитите птиците си? - Шест изисквания за защита на вашите птици
  11.02.2015

   

 • Община Ценово разкрива социална услуга в общността "Дневен център за възрастни хора с увреждания"
  2.02.2015

  02.02.2015

  Уважаеми граждани, 

 • В Община Ценово се откри нова социална услуга - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово
  16.09.2014

  В резултат на упоритите усилия на Община Ценово беше издадена Заповед № РД01-719 от 04.06.2014 год. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за откриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в с. Ценово. Центърът е с капацитет 20 места и персонал 4 души. От 1 юни 2014 г.

 • Стартира Процедура 2014 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
  12.09.2014

  12 септември 2014

  По програма „Старт в кариерата” през 2014 г. за община Ценово са одобрени следните бройки:  

 • Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”
  25.08.2014

  Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”

  прочети подробно >> 

   

 • Покана за участие в заключителна пресконференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и прог
  22.08.2014

  ПОКАНА

 • Стратегически документи по проект на Община Ценово
  15.08.2014
   
  15.08.2014
  По проект на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-5 от 27.11.2013 г.
 • Обобщен доклад по анкетно проучване
  13.08.2014

   Съгласно решение на Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение се проведе анкетно проучване за преглед на качеството на публичните услуги в област Русе.

  целият доклад >>

 • ПОКАНА за участие във второ обществено обсъждане
  28.07.2014

  28.07.2014

 • Покана за участие в първо обществено обсъждане
  15.07.2014

   

  15.07.2014

  П О К АН А

  за участие в първо обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Ценово за периода 2014 – 2020 г.