• Кратка информация за обхвата и съдържанието на новата Програма за управление на отпадъците на Община Ценово 2016-2020г.
  15.01.2016

   15.01.2016

 • Изтече шестия месец от предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“
  19.11.2015

  19.11.2015 

  Изтече шестия месец от предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001

 • Министерството на земеделието и храните фиксира Периода за прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2
  18.11.2015

   18.11.2015

 • Стартира Процедура 2015 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
  30.09.2015

  30 септември 2015
  По програма „Старт в кариерата” през 2015 г. за община Ценово са одобрени следните работни места: 

 • Предложение на кмета относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  4.09.2015

   04.09.2015

 • Протокол за извършена проверка
  26.08.2015

   28.07.2015 

 • Заповед на кмета на Община Ценово за определяне на спечелил на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина
  8.06.2015

  08.06.2015 

  ЗАПОВЕД

  Заповед на кмета на Община Ценово за определяне на спечелил на търг с явно наддаване за продажба настояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Община Ценово.

 • Избор на изпълнител на професионалното обучение
  27.04.2015
  12.05.2015 
  Община Ценово обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2015 г.
 • Отмяна на наложените мерки по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците
  20.03.2015
 • Във връзка с регистрирани 14 случая на туларемия в различни области на страната
  18.03.2015

   

  Във връзка с регистрирани 14 случая на туларемия в различни области на страната за периода 01.01.2015 - 17.02.2015 г., Община Ценово предоставя следната информация >>