12.03.2020

ЗАПОВЕД

           На основание Заповед № 070 от 09.03.2020г. на Кмета на Община Ценово се свиква общински оперативен щаб, във връзка с изпълнението на заповед РД-01-117 от 08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповед >>