15.01.2016

Кратка информация за обхвата и съдържанието на новата Програма за управление на отпадъците на Община Ценово 2016-2020г. 
Настоящата информация има за цел да уведоми обществеността на най-ранен етап за предстоящото разработване на Програма за управление на отпадъците на Община Ценово. 
прочети подробно »