28.11.2019
Кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на обща стратегия за по-добра координация и ефективни реакции на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка в рамките на проект ROBG-417 „Трансгранично партньорство между Ценово – Хотареле – Гряка срещу природни рискове

Покана
Дневен ред