28.02.2024

ПУБЛИЧНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ ОБЛАСТ РУСЕ
ПРЕДСТОЯТ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024 ГОДИНА
 
Областен Информационен Център – Русе, в ролята си на Звено за публични консултации към Регионалните съвети за развитие (РСР) в периода от 11 март до 15 март 2024 г. планира да проведе обществени обсъждания представящи преминалите на етап Административно съответствие и допустимост Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на територията на Област Русе. Тази стъпка е задължителен етап в процеса на одобрение на КИТИ, съгласно Процедурните правила на Регионалните съвети за развитие за изпълнение на функциите им по чл. 19, ал.1, т.3 от Закона за регионално развитие.
 
По повод на това Ви каним в деня и часа, посочени в графика по-долу да бъдете информирани и да можете да споделите своето мнение за инвестициите, които са предложени за финансиране на съответната територия. Съгласно Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, заинтересованите страни, подали КИТИ, участват в публичните дискусии с цел да представят и защитят проектните си идеи. Резултатите от публичните обсъждания ще бъдат обобщени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Управляващия орган на Програма развитие на регионите 2021-2027 и на Единния информационен портал, а описаните в доклада коментари ще бъдат взети под внимание при разработването на подробни проектни предложения на фаза 2 в случай на одобрение на съответната концепция за ИТИ.
 

Населено място

Дата

Примерна зала

Начален час

ЦЕНОВО

11 март - понеделник

Зала на ОС

14:00 ч.

РУСЕ

12 март - вторник

Пленарна зала

16.00 ч

СЛИВО ПОЛЕ

13 март - сряда

Зала на ОС

15.00 ч.

ОБЩИНА ИВАНОВО

14 март – четвъртък

Зала на Читалище

15.00 ч.

ДВЕ МОГИЛИ

15 март - петък

Зала на ОС

15.00 ч.

 
За повече информация последвайте този линк: https://www.eufunds.bg/bg/node/14947