К Л А С И Р А Н Е

НА КАНДИДАТИТЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЯНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ПРЕЗ 2016 Г. СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ КРЪГ /СЪБЕСЕДВАНЕ/.

1. КАМЕЛИЯ ЛЕОНОВА БОЖКОВА

2. ПАНАЙОТ РУСЕВ РУСЕВ 

3. ЛЮБЕН КИРИЛОВ АТАНАСОВ