Капиталови разходи

2023
Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 31.12.2023 г. - Публикуван на 05.02.2024 г. rar  
Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 30.09.2023 г. - Публикуван на 03.11.2023 г. rar
Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 30.06.2023 г. - Публикуван на 04.08.2023 г.
rar

Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 31.03.2023 г. - Публикуван на 03.05.2023 г.
rar 

 

2022
Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 31.12.2022 г. - Публикуван на 17.01.2023 г. rar 
Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 30.09.2022 г. - Публикуван на 31.10.2022 г.
rar 

Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 30.06.2022 г. - Публикуван на 09.08.2022 г.
rar   
Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 31.03.2022 г. - Публикуван на 12.05.2022 г. rar  

 

2021
Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 31.12.2021 г. - Публикуван на 29.06.2022 г. rar 
Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 30.09.2021 г. - Публикуван на 28.10.2021 г. rar 
Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 30.06.2021 г. - Публикуван на 28.07.2021 г. rar 
Тримесечен отчет за капиталовите разходи към 31.03.2021 г. - Публикуван на 21.05.2021 г.  rar