Избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021

 

02.06.2021
Заповед на кмета на общината за определяне на местата за поставяне на агитационни материали.

 

28.05.2021
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за провеждане на изборите за Народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.

 

28.05.2021

ПОКАНА          

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЬЛГАРИЯ“

ПОЛИТИЧЕСК ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

ОТНОСНО: провеждане на Консултации за определяне съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Ценово за провеждане на изборите за Народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.

ПОКАНА >> 

 

25.05.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Общинска администрация – Ценово уведомява: 

Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 31 май 2021 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 26 юни 2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец  по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 26 юни 2021 г.

- Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 26 юни 2021 г.

На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 30 юни 2021 г.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 03 юли 2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 05 юли 2021 г.

 

25.05.2021

- Заповед за обявяване на местата на избирателни списъци по населени места.

 

19.05.2021

- Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Ценово.