Избори за Народно събрание 2 април 2023

 

22.03.2023
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА за изборите за Народно събрание на 2 април 2023

 

20.03.2023
- Заповед за образуване на подвижна избирателна секция на територията на Община Ценово >>  

 

08.03.2023
Заповед № РД-11 - 073 от 02.03.2023 г. на кмета на община Ценово за определяне на местата за поставяне агитационни материали  в населените места  на Община Ценово по време на предизборната кампания от политически партии и коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 02 април 2023г.
Заповед РД-11 - 073 >> 

 

8.03.2023

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за Народно събрание на 2 април 2023г . Централната избирателна комисия изработи видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Материалите от разяснителната кампания – видео клипове, банери и др. можете да намерите на интернет страницата на ЦИК на следния линк :   https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign

 

17.02.2023

ПОКАНА

ДО 
ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ПАРТИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 22 февруари 2023 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ценово, находяща се на трети етаж на административната сграда, ул. „Цар Освободител” №66, с. Ценово ще се проведат консултации за съставяне на Секционни избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на избори за Народни представители на 02.04.2023 г.
Виж Поканата >> 

 

16.02.2023
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 
за произвеждане на Избори за Народно събрание 2 април 2023

 

 13.02.2023
- Заповед за обявяване на местата на избирателни списъци по населени места.  

 

08.02.2023

- Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Ценово.

- Обхват на избирателните секции по адреси.