12.05.2015 
Община Ценово обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2015 г.  с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”. 
прочети подробности >>    
документация >>