Финансови отчети

2024
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2024 г. - Публикуван на 09.05.2024 г. rar  
Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2024 г. - Публикуван на 24.04.2024 г.
  rar  
Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 29.02.2024 г. - Публикуван на 15.03.2024 г.
  rar  

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2024 г. - Публикуван на 28.02.2024 г.
  rar  

 

2023
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2023 г. - Публикуван на 08.03.2024 г. rar 
Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2023 г. - Публикуван на 23.01.2024 г.
rar
Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.11.2023 г. - Публикуван на 29.12.2023 г.
  rar  
Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.10.2023 г. - Публикуван на 20.11.2023 г. 
rar 
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.09.2023 г. - Публикуван на 27.10.2023 г.
rar  

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.09.2023 г. - Публикуван на 27.10.2023 г.  rar  
Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.08.2023 г. - Публикуван на 28.09.2023 г.  rar  
Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.07.2023 г. - Публикуван на 24.08.2023 г. 
rar 
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2023 г. - Публикуван на 04.08.2023 г.
rar
Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2023 г. - Публикуван на 31.07.2023 г. 
rar  
Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.05.2023 г. - Публикуван на 14.06.2023 г.
  rar  

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.04.2023 г. - Публикуван на 23.05.2023 г.  rar 
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2023 г. - Публикуван на 03.05.2023 г. rar 
Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2023 г. - Публикуван на 21.04.2023 г.
  rar  

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 28.02.2023 г. - Публикуван на 28.03.2023 г.
  rar  
Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2023 г. - Публикуван на 27.02.2023 г.
  rar

 

2022
Годишен Финансов отчет за 2022 rar  
Месечни и тримесечни отчети 2022 rar   

 

2021
Годишен Финансов отчет за 2021 rar   
Месечни и тримесечни отчети 2021 rar 

 

2020
Годишен Финансов отчет за 2020 rar   
Годишен, месечни и тримесечни отчети 2020 rar  

 

2019
Годишен Финансов отчет за 2019 rar   
Годишен, месечни и тримесечни отчети 2019 rar  

 

2018
Годишен Финансов отчет за 2018 rar   
Годишен, месечни и тримесечни отчети 2018 rar  

 

2017  
Годишен Финансов отчет за 2017 rar   
Месечни и тримесечни отчети 2017  rar

 

2016  
Годишен Финансов отчет за 2016 заверен от Сметната палата rar
Годишен Финансов отчет за 2016 rar   
Месечни отчети 2016 rar   

 

2015
Годишен Финансов отчет за 2015 rar  

Месечни отчети 2015 rar  

 

2014
Годишен Финансов отчет за 2014 rar   
Месечни отчети за 2014
rar   

 

2013
Годишен Финансов отчет за 2013 rar  

 

2012
Годишен Финансов отчет за 2012 rar

 

Годишен Финансов отчет за 2011
1. Сборен баланс PDF
2. Общо приходи и разходи  сборен отчет БО-3 PDF 
3. Отчет ИБСФ PDF 
4. Приложение към ГФО  PDF 
5. Одитно становище на сметна палата PDF 

 

Годишен Финансов отчет за 2010
Обяснителна Записка ГФО 2010 DOC
Баланс 2010 XLS
Отчет за приходи и разходи 2010 XLS