13.08.2018 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“. 
Прочети цялата статия