25.06.2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ 
И ОБЩИНА ЦЕНОВО СЕ ЗАПОЗНАХА С РУМЪНСКИЯ ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
 
Екип от Областна администрация Русе, начело със заместник областния управител на област Русе г-н Свилен Иванов участваха в Наставническа програма за обучение в гр. Гюргево.
По време на обучението бяха детайлно представени дейностите и функциите на институциите от окръг Гюргево. Акцент беше поставен и върху подготовката, изпълнението и осигуряването на устойчивостта на множество реализирани европейски проекти в областта на околната среда, регионалното развитие и трансграничното сътрудничество. 
Прочети цялата статия