01.08.2017

Доклад за изпълнението на ОПР 2014-2020
ДОКЛАД
Доклад за изпълнението на задача /1/ МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020 НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ.
ДОКЛАД