11.07.2019

До 20 юли 2019 г. всички немаркирани домашни прасета и такива, отглеждане в нерегистрирани частни стопанства на територията на Област Русе, следва да бъдат умъртвени от стопаните си, съгласно Заповед № 6-95-00-474 от 10.07.2019 г. на Областния управител на Област Русе