Декларации по ЗПКОНПИ

Приложение 1  

Приложение 2

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ценово - част I - имущество и част II - интереси  

Публичен регистър 

Декларации част II - интереси