Председател на Общински съвет

Галина Цветанова Георгиева
Адрес: Община Ценово,
ул. “Цар Освободител” № 66
Тел: 08122/20 75      
Моб. тел.:
0879120106 
e-mail: 
obs01cenovo@gmail.com 
 
Биографична справка
 

Родена на 21.02.1981 г. 
 
Образование:
Висше
 
Бакалавър – Стопанско управление.
Магистър – Финанси и банково дело
 
 
Работила е: 
- от 2005 - 2009г. – Управител на фирма 
- от 2009 - 2010г. – Земеделски производител
- от 2011 - 2015г. – Общински съветник
Майка на две деца.