ГРАФИК на редовните заседания на ОбС 

 ГРАФИК за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Ценово през първото шестмесечие на 2018 година

№ по ред
Дата на редовното заседание
Срок за предоставяне на материалите в Общински съвет
1
31.01.2018 г.
22.01.2018 г.
2
28.02.2018 г.
19.02.2018 г.
3
28.03.2018 г.
19.03.2018 г.
4
25.04.2018 г.
16.04.2018 г.
5
30.05.2018 г.
21.05.2018 г.
6
18.06.2018 г.
18.06.2018 г.

Забележка: Срокът за представяне на материалите да се счита до края на работния ден.