ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Община Ценово, 
ул. “Цар Освободител” № 66
Тел: 08122/20 75
Тел: 08122/25 10  вътрешни – (44) и (28)  
e-mail: obs00cenovo@gmail.com    
e-mail: obs_cenovo@abv.bg   

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >>

РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >> 

 

СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

79.  28.02.2018Протокол от проведената консултация с кмета на Община Ценово на 27.02.2018., във връзка с внесената докладна записка за  Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ, Мандат 2015 – 2019 г., приет с Решение №5 по протокол №3/25.11.2015 на Общински съвет - Ценово. 
 
78.  26.02.2018 -  График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Февруари  2018г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на четиридесет и четвърто заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 28.02.2018г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
77.  19.02.2018 -  График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Февруари 2018 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 23.02.2018 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 23.02.2018г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
76.  12.02.2018 -   Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 19.02.2018 г. до края на работния ден.
 
75.  29.01.2018 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Януари  2018г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на четиридесет и второ заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 31.01.2018г. (сряда) от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
74.  22.01.2018 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Януари 2018 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 26.01.2018 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 26.01.2018г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
73.  15.01.2018 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 22.01.2018 г. до края на работния ден.
 
72.  08.01.2018 - На основание чл.31, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на четиридесето и първо /извънредно/заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 09.01.2018г. (вторник) от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
71.  19.12.2017 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Декември  2017г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на четиридесето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 22.12.2017г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
70.  13.12.2017 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Декември 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 18.12.2017 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 18.12.2017г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
69.  27.11.2017 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Ноември  2017г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на тридесет и осмо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 29.11.2017г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
68.  22.11.2017 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Ноември 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 24.11.2017 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 24.11.2017г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
67. 13.11.2017 - Отговори на Кмета на Община Ценово във връзка с поставените въпроси от граждани на населени места на Община Ценово на приемни дни на общинските съветници през месец октомври 2017 г. 
 
66.  13.11.2017 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 20.11.2017 г. до края на работния ден
 
65.  17.10.2017 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Октомври 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 20.10.2017 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 20.10.2017г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
64. 09.10.2017 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 16.10.2017 г. до края на работния ден.   
 
63.  25.09.2017 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Септември  2017г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на тридесет и пето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 27.09.2017г. (сряда) от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.  
 
62.  18.09.2017 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Септември 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 21.09.2017 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 21.09.2017г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
61.  08.09.2017 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 15.09.2017 г. до края на работния ден. 
 
60.  28.08.2017 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Август 2017г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на тридесет и трето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 30.08.2017г. (сряда) от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 
 
59.  22.08.2017 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Август 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 25.08.2017 г. от 08:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 25.08.2017г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 
 
58.  14.08.2017 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 21.08.2017 г. до края на работния ден.
 
57.  24.07.2017 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Юли 2017г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на тридесет и второ заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 26.07.2017г. (сряда) от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
56.  17.07.2017 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Юли 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 21.07.2017 г. от 08:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 21.07.2017г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
55.  10.07.2017 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 17.07.2017 г. до края на работния ден.
 
54.  26.05.2017 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Юни 2017г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на тридесет и първо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 28.06.2017г. (сряда) от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.  
 
53.  22.05.2017 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Юни 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 23.06.2017 г. от 08:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 23.06.2017г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
52.  12.06.2017 -    Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 19.06.2017 г. до края на работния ден.
 
51.  29.05.2017 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Май 2017г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на тридесето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 31.05.2017г. (сряда) от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.  
 
50.  22.05.2017 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Май 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 26.05.2017 г. от 08:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 26.05.2017г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
49.  15.05.2017 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 22.05.2017 г. до края на работния ден. 
 
48.  24.04.2017 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Април 2017г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на двадесет и осмо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 26.04.2017г. (сряда) от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.  
 
47.  18.04.2017 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Април 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 21.04.2017 г. от 08:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 21.04.2017г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
46.  06.04.2017 -  Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 13.04.2017 г. до края на работния ден.
 
45.  28.03.2017 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Март 2017г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на двадесет и седмо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 29.03.2017г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.  
 
44.  21.03.2017 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Март 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 24.03.2017 г. от 08:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 24.03.2017г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
43. 13.03.2017 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 20.03.2017 г. до края на работния ден.
 
42. 13.02.2017 -  График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Февруари 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 17.02.2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 17.02.2017г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
41. 06.02.2017 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 13.02.2017 г. до края на работния ден. 
 
40. 23.01.2017 -   График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Януари 2017 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на двадесет и пето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 25.01.2017 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 
 
39. 16.01.2017 -   График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Януари 2017 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 20.01.2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 20.01.2017г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 
 
38. 09.01.2017 -   Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 16.01.2017 г. до края на работния ден. 
 
37. 13.12.2016 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Декември 2016 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 16.12.2016 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 16.12.2016г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
36. 05.12.2016 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 12.12.2016 г. до края на работния ден.
 
35. 21.11.2016 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Ноември 2016 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на двадесет и трето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 23.11.2016 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.   
 
34. 15.11.2016 -   График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Ноември 2016 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 18.11.2016 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 18.11.2016г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 
 
33. 08.11.2016 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 14.11.2016 г. до края на работния ден.
 
32. 21.10.2016 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Октомври 2016 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на двадесет и второ заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 26.10.2016 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
31. 19.10.2016 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Октомври 2016 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 21.10.2016 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
30. 13.10.2016 -    Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 17.10.2016 г. до края на работния ден.
 
29. 26.09.2016 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Септември 2016 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на двадесет и първо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 29.09.2016 г. (четвъртък) от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.  
 
28. 19.09.2016 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Септември 2016 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 26.09.2016 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 26.09.2016г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
27. 12.09.2016 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 19.09.2016 г. до края на работния ден. 
 
26. 29.08.2016 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Август 2016 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на деветнадесето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 31.08.2016 г. (сряда) от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 
 
25. 22.08.2016 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Август 2016 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 26.08.2016 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 26.08.2016г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
24. 15.08.2016 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 22.08.2016 г. до края на работния ден.
 
23. 22.07.2016 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Юли 2016 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на седемнадесето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 27.07.2016 г. (сряда) от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 
 
22. 18.07.2016 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Юли 2016 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 22.07.2016 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 22.07.2016г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 
 
21. 11.07.2016 -  Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 18.07.2016 г. до края на работния ден. 
 
20. 17.06.2016 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Юни 2016 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на петнадесето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 22.06.2016 г. (сряда) от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.  
 
19. 13.06.2016 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Юни 2016 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 17.06.2016 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 17.06.2016г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.
 
18. 08.06.2016 -  Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 13.06.2016 г. до края на работния ден. 
 
17. 20.05.2016 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Май 2016 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на четиринадесето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 25.05.2016 г. (сряда) от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 
 
16. 16.05.2016 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Май 2016 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 20.05.2016 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово
 

15. 11.05.2016 -  Отговори на Кмета на Община Ценово във връзка с поставените въпроси от граждани на населени места на Община Ценово на приемни дни на общинските съветници през месец април 2016 г. 

14. 09.05.2016 - Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 16.05.2016 г. до края на работния ден 

13. 22.04.2016 - На 25.04.2016г./понеделник/ Министърът на земеделието и храните г-жа Десислава Танева ще открие от 10:00 часа парка за отдих в с.Ценово. Жителите на Община Ценово ще имат възможност да присъстват на откриването и да поставят своите въпроси.

12.  22.04.2016 - График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Април 2016 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на дванадесето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 27.04.2016 г. (сряда) от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.  

11. 18.04.2016 - График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Април 2016 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 22.04.2016 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.

10. 07.04.2016 Съобщение - На 11.04.2016г./понеделник/ от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово ще се проведе приемна среща с народния представител г-жа Светлана Ангелова от политическа партия „ГЕРБ“ с жителите на Община Ценово. Желаещите да отправят своите въпроси, могат да заповядат.

 9. 07.04.2016 Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 18.04.2016 г. до края на работния ден.

8. 21.03.2016 - Съобщение: На 31.03.2016 г./четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г.  

7. График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Март 2016 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на десето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 23.03.2016 г. (сряда) от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.  

6. График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Март 2016 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 18.03.2016 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.

5. Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 14.03.2016 г. до края на работния ден. 

4. Отговори на Кмета на Община Ценово във връзка с поставените въпроси от граждани на населени места на Община Ценово на приемни дни на общинските съветници през месец януари 2016 г.

3. Има промяна в графика за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Февруари 2016 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на девето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 25.02.2016 г. (четвъртък) от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

2. График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Февруари 2016 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 19.02.2016 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.

1. Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите в Общински съвет е 15.02.2016 г. до края на работния ден.