КОНТАКТИ

Адрес:
Община Ценово 
област Русе, община Ценово, с. Ценово, п.к. 7139,
ул. "Цар Освободител" № 66;
Телефон:
08122/ 25 10;
Факс:
08122/ 20 02
Е-адрес:
Е-поща:
obshtina@tsenovo.bg
 
 
Местни данъци и такси
Адрес:
област Русе, община Ценово, с. Ценово, п.к. 7139,
ул. "Цар Освободител" № 66;
Телефон:
 
Е-адрес:
Е-поща:
08122/ 23 62;
 
 
 
Център за административно обслужване
Адрес:
област Русе, община Ценово, с. Ценово, п.к. 7139,
ул. "Цар Освободител" № 66;
Е-адрес:
Е-поща:
Телефон:
08122/ 25-10 /вътрешен - 48/;
Факс:
08122/ 20-02;
Работно време:
от 08 до 17 часа без прекъсване.