"Пробуда-1923" 

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА >> PDF  

*****************************************************************
*****************************************************************

11.08.2015
Протоколи от работата на комисията >>  
Решение за определяне на изпълнител>>    

29.07.2015 
Публична покана № 9044344 от 29.07.2015 г.  
"Доставка на сценични костюми"  

- Покана >> PDF    
- Указания >> PDF     
- Приложения >> DOC    
- Проект на договор >> DOC     

*****************************************************************

14.07.2015
Писмо до участниците >> 

24.04.2015 
Публична покана № 9041134 от 24.04.2015 г.  
 "Доставка на сценични костюми" 

- Покана >> PDF    
- Указания >> PDF    
- Проект на договор >> DOC    
- Приложения >> DOC   

 *****************************************************************

21.07.2015
Протоколи от работата на комисията >> 
Решение за определяне на изпълнител>>   
14.07.2015 
Покана за отваряне на ценовите оферти >>    
25.06.2015

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти. НЧ Пробуда-1923  >>   
19.05.2015
Отговор на въпрос >>    
18.05.2015
Отговор на въпрос >> 
23.04.2015 
Открита процедура по ЗОП № 04785-2015-0001
Предмет: 
„Строително-монтажни работи в изпълнение на проект по договор №18/321/01458 от 11.12.2013г. с предмет „Ремонт на сграда на читалище „Пробуда -1923”- с. Долна Студена, община Ценово” 
Решение  № 662770     
Обявление № 662773   
Решение  
Обявление  
Указания 
Технически спецификации   
Технически проект  
Методика за оценка     
Приложения  

 *****************************************************************

18.03.2015
Договор за доставка  >> 

*****************************************************************

06.02.2015
Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти. НЧ Пробуда-1923  >>   

05.01.2015
Публична покана № 9037771 от 05.01.2015 г .
„Доставка на техника за сцена и представления"
- Покана >> PDF   
- Указания >> PDF   
- Проект на договор >> DOC   
- Приложения >> DOC   

********************************************************************

17.12.2014
Решение за прекратяване № 638274 
Решение >>  

09.12.2014
Открита процедура по ЗОП № 04785-2014-0002 от 08.12.2014 г. 
Предмет: 
„Строително-монтажни работи в изпълнение на проект по договор №18/321/01458 от 11.12.2013г. с предмет „Ремонт на сграда на читалище „Пробуда -1923”- с. Долна Студена, община Ценово” 
Решение  № 636883 
Обявление № 636889
Решение  
Обявление  
Указания   
Технически спецификации  
Технически проект 
Методика за оценка 
Приложения

*****************************************************************

30.09.2014
ОТМЯНА на Публична покана № 9034012 от 25.09.2014 г. 
- Заповед за отмяна >> PDF  
25.09.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА  № 9034012 от 25.09.2014 г. 
« ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА ЗА СЦЕНА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНИ УСЛУГИ” »
- Документация >>RAR  

*****************************************************************

30.09.2014
ОТМЯНА на Публична покана № 9034020 от 25.09.2014 г. 
- Заповед за отмяна >> PDF 

25.09.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА  № 9034020 от 25.09.2014 г. 
« ДОСТАВКА НА СЦЕНИЧНИ КОСТЮМИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНИ УСЛУГИ” »
- Документация >> RAR 

*****************************************************************

30.09.2014
ОТМЯНА на ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА от 25.09.2014 г. 
- Решение за отмяна >> PDF    

25.09.2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
 
Решение  № 625384
Обявление № 625394
от 25.09.2014 г. 
« РЕМОНТ НА СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНИ УСЛУГИ” »
- Документация >> RAR  

*****************************************************************