"Христо Ботев-1898-Ценово"  

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА >> PDF  

 

********************************************************************

30.08.2016
Заповед №3 то 30.08.2016 »   

12.08.2016

ОБЯВА

Откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на земеделска земя.

Заповед №1 то 11.08.2016 »  
Бланка предложение - цена »  

********************************************************************

10.08.2015
Заповеди на Председателя на НЧ "Христо Ботев-1898" за обявяване на спечелили участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години земеделска земя собственост на НЧ "Христо Ботев-1898":
Заповед 4 от 10.08.2015»  
Заповед 5 от 10.08.2015»  

27.07.2015

ОБЯВА
Откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на земеделска земя.
прочети »

******************************************************************** 

17.03.2015
Договор за доставка  >>

18.02.2015
Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти. НЧ Х. Ботев  >>    

 

05.01.2015
Публична покана № 9037770 от 05.01.2015 г.
„Доставка на техника за сцена и представления"

- Покана >> PDF   
- Указания >> PDF   
- Проект на договор >> DOC   
- Приложения >> DOC  

********************************************************************

13.12.2014
ОТТЕГЛЯНЕ на Публична покана № 9037379 публикувана на 12.12.2014 
оттеглянето е направено от 
Народно читалище "Христо Ботев - 1898" и е в сила от 13.12.2014 - 13:35 

12.12.2014
Публична покана № 9037379 от 12.12.2014 
« ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА ЗА СЦЕНА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ »
- Документация >> RAR

15.10.2014
Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти. НЧ Х. Ботев  >>

 30.09.2014
Във връзка с постъпили въпроси и искане за разяснение по публична покана с предмет: "Доставка на техника за сцена и представления”, публикувана в АОП под ID №9034022 на 25.09.2014 г., са дадени следните отговори:
- Отговори на въпроси от 1 до 6 >> PDF  

25.09.2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  № 9034022 от 25.09.2014 г. 

« ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА ЗА СЦЕНА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ »

- Документация >> RAR  

********************************************************************