БЮДЖЕТ

 

26.02.2024
- Формула за разпределение на средствата 2024 >>

 

20.02.2024
- Протокол №07 от 15.02.2024 г., решение 32 на Общински Съвет - Ценово във връзка приемане на Бюджет 2024 >>   
- Приложения във връзка приемане на Бюджет 2024 >>    
- Бюджетен календар 2024 >>  

 

 

 

19.09.2023
Протокол №066 от 13.09.2023 г., решение 454 на Общински Съвет - Ценово във връзка приемане на Бюджет 2023 >> 
Приложения във връзка приемане на Бюджет 2023 >>  

 

24.08.2023
Формула за разпределение на средствата 2023 >>   
Бюджетен календар 2023 >>   

 

18.04.2022
Протокол №41 от 12.04.2022 г., решение 282 на Общински Съвет - Ценово във връзка приемане на Бюджет 2022 >>

 

28.02.2022
Формула за разпределение на средствата 2022 >>  
Бюджетен календар 2022 >>  

 

08.03.2021 
Протокол №023 от 24.02.2021 г., решение 154 на Общински Съвет - Ценово във връзка с Бюджет 2021 >>   - https://drive.google.com/file/d/104JNRcnvlCZx28RBeUgyAFOP82diSDNz/view

 

18.02.2021
Формула за разпределение на средствата 2021 >>  
Бюджетен календар 2021 >>  

 

19.02.2020
ИЗМЕНЕНИЕ във формула за разпределение на средствата 2020 >>
Протокол №6 от 12.02.2020 г., решение №37 на Общински Съвет - Ценово>>  
Формула за разпределение на средствата 2020 >>  
Бюджетен календар 2020 >>  

 

25.02.2019
Протокол №062 от 11.03.2019 г., решение 396 на Общински Съвет - Ценово>> 
Бюджет 2019 >>   
Формула за разпределение на средствата 2019 >>  
Бюджетен календар 2019 >>   

 

Бюджет 2018 >>    
Формула за разпределение на средствата 2018 >>  
Бюджетен календар 2018 >>