БЮДЖЕТ

 

08.03.2021 
Протокол №023 от 24.02.2021 г., решение 154 на Общински Съвет - Ценово във връзка с Бюджет 2021 >>   - https://drive.google.com/file/d/104JNRcnvlCZx28RBeUgyAFOP82diSDNz/view

 

18.02.2021
Формула за разпределение на средствата 2021 >>  
Бюджетен календар 2021 >>  

 

19.02.2020
ИЗМЕНЕНИЕ във формула за разпределение на средствата 2020 >>
Протокол №6 от 12.02.2020 г., решение №37 на Общински Съвет - Ценово>>  
Формула за разпределение на средствата 2020 >>  
Бюджетен календар 2020 >>  

 

25.02.2019
Протокол №062 от 11.03.2019 г., решение 396 на Общински Съвет - Ценово>> 
Бюджет 2019 >>   
Формула за разпределение на средствата 2019 >>  
Бюджетен календар 2019 >>   

 

Бюджет 2018 >>    
Формула за разпределение на средствата 2018 >>  
Бюджетен календар 2018 >>