12.06.2020 г. 

Публично състезание по чл. 20, ал. 2, т. 1, от ЗОП – с предмет: 
АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА И ПОЧИСТВАНЕ НА ОТВОДНИ КАНАЛИ (ДЕРЕТА) В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. ПИПЕРКОВО 
 
12.06.2020 г.
29.09.2020 г.
05.11.2020г.