• Заповеди на кмета на община Ценово за определяне на спечелили кандидати
  20.08.2014

   20.08.2014

 • Предложение от Кмета на Община Ценово
  15.08.2014

   

  15.08.2014

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповед на кмета на общината за забрана на пашата
  13.08.2014

   

  Заповед на кмета на общината за забрана на пашата  с оглед предпазване и ограничаване проникването на болестта Син език по преживните животни

  цялата заповед >>

 • Обява относно приема на заявления от млекопроизводители за закупуване на млечна квота
  11.08.2014

   

  11.08.2014

  Обява относно приема на заявления от млекопроизводители за закупуване на млечна квота за кампания 2014-2015.

  прочети обявата»

   
 • Заповед на Кмета на община Ценово за определяне на избирателни секции
  11.08.2014

   

  11.08.2014

  Заповед на Кмета на община Ценово за определяне на избирателни секции във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 05.10.2014 г.

  прочети заповедта»

   
 • Обявява се прием на документи за социална услуга „Домашен санитар”
  6.08.2014

  ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
  ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
  За социална услуга „Домашен санитар” за лица/деца с трайни увреждания и за възрастни хора,
  с невъзможност за самообслужване

 • СПИСЪК на одобрените кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител”
  30.07.2014
  С П И С Ъ К
  на одобрените кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител” в Център за обществена подкрепа – с.
 • СПИСЪК на допуснатите до втори етап кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител”
  29.07.2014
  С П И С Ъ К
  на допуснатите до втори етап кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител” в Център за обществена подкрепа – с.
 • Обявява се процедура за набиране на персонал за Център за обществена подкрепа с. Ценово
  25.07.2014

  25.07.2014

 • Заповед за учредяване право на ползване за срок от 5 /пет/ години, за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства
  25.07.2014

   25.07.2014