• Покана за участие на 22 и 23 септември 2023 в Петнадесетото издание на Фолклорен събор „Ценово пее и танцува”
  27.07.2023

  27.07.2023

 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНО ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И РИСК ОТ ПОЖАРИ
  25.07.2023

  25.07.2023

 • Уведомление до собствениците на поземлени имоти 41 и 42 в кв. 9 по кадастралния план на с. Джулюница, Община Ценово
  25.07.2023

  Изх. № 1437

  25.07.2023г.

    Уведомление до собствениците на поземлени имоти 41 и 42 в кв. 9 по кадастралния план на с. Джулюница, Община Ценово 

 • До заинтересуваните собственици Ниолай Иванов Найденов
  25.07.2023

  Изх. № 1441

  25.07.2023 г.

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 • Съобщение до наследниците на Петър Димитров Тошев
  25.07.2023

  25.07.2023 г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години
  18.07.2023

  18.07.2023

  ОБЯВА

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на обект общинска собственост
  18.07.2023

  18.07.2023

  ОБЯВА

        На основание Заповед №РД – 11 – 113 от 18.07.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост

   

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 години
  18.07.2023

  18.07.2023

  ОБЯВА

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок от 15 години
  18.07.2023

   18.07.2023

 • Съобщение ТСУ
  14.07.2023

  Изх. № 1331

  14.07.2023 г.

   ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ