• СПИСЪК на одобрените кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител”
  30.07.2014
  С П И С Ъ К
  на одобрените кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител” в Център за обществена подкрепа – с.
 • СПИСЪК на допуснатите до втори етап кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител”
  29.07.2014
  С П И С Ъ К
  на допуснатите до втори етап кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител” в Център за обществена подкрепа – с.
 • Обявява се процедура за набиране на персонал за Център за обществена подкрепа с. Ценово
  25.07.2014

  25.07.2014

 • Заповед за учредяване право на ползване за срок от 5 /пет/ години, за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства
  25.07.2014

   25.07.2014

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години
  18.07.2014

  ОБЯВА

 • Заповеди на кмета на община Ценово за забрана за използване на пасища и мери на територията на Община Ценово като писти
  1.07.2014

    

  Заповеди на кмета на община Ценово за забрана за използване на пасища и мери на територията на Община Ценово като писти за кацане и излитане на селскостопански самолети.

  прочети подробно >>   

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години
  27.06.2014

   27.06.2014 

 • Предложение на Кмета на Община Ценово за актуализиране на годишна програма
  9.06.2014

   

  9.06.2014

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповеди на кмета на община Ценово за определяне на спечелил тръжна процедура
  21.05.2014

   21.05.2014

 • Заповед за изработване на изменение на план за регулация на УПИ Х11 -81 в кв. 9 с. Ценово
  19.05.2014