• Предложение на кмета относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  2.06.2015

   

  02.06.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие" информира относно схема за държавна помощ
  2.06.2015

   

  02.06.2015

  ОБЯВА

 • Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт
  22.05.2015

   22.05.2015

 • Заповед на кмета на Община Ценово за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
  20.05.2015

   

  20.05.2015 

  ОБЯВА

  Заповед на кмета на Община Ценово за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Община Ценово.

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя
  15.05.2015

  15.05.2015

   ОБЯВА

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда
  12.05.2015

   12.05.2015

   ОБЯВА

  На основание Заповед № РД-11-062 от 08.05.2015 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години на следните недвижими имоти общинска собственост.

 • До 15.05.2015 г. ще продължи приема на документи по новата схема deminimis на ДФЗ
  11.05.2015

  11.05.2015

  ОБЯВА

  До 15.05.2015 г. ще продължи приема на документи по новата схема deminimis на ДФЗ за подпомагане на земеделски стопани отглеждащи едри преживни животни.

  прочети подробно »

 • Списък на класираните кандидат-потребители и определения индивидуален месечен бюджет по проект "Нови възможности за грижа"
  11.05.2015
 • Съобщение във връзка с инициативата на БТВ „Да изчистим България!”
  8.05.2015
  08.05.2015
  СЪОБЩЕНИЕ
  Във връзка с инициативата на БТВ „Да изчистим България!”, Ви уведомяваме, че община Ценово  ще се включи активно в предстоящата национална кампания. Акции за почистване ще се проведат и в 9 те населени места на Общината на 10.05.2015г /неделя/.
 • Заповед № РД11-061 на Кмета на общината за отмяна на заповед № РД11-054
  7.05.2015

   

  Заповед № РД11-061 на Кмета на общината за отмяна на заповед № РД11-054 

  виж заповедта >>