• Заповед за сключване договор за продажба
  30.09.2014

  ЗАПОВЕД
  № РД - 11 - 201 от 29.09.2014г. с. Ценово

  За сключване на договор за продажбата на имот общинска собственост с отстъпено право на строеж - урегулиран поземлен имот.

 • Заповеди на кмета за определяне на спечелили кандидати
  25.09.2014

  25.09.2014

  Заповеди на кмета на община Ценово

  от № РД-11-166 до № РД-11-173 от 21.08.2014 г.,
  от № РД-11-177 до № РД-11-187 от 25.08.2014 г. ,
  № РД-11-189 от 01.09.2014 г. 
  и № РД-11-197 и № РД-11-198 от 25.09.2014 г.

 • СЪОБЩЕНИЕ във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г
  3.09.2014

   03.09.2014

 • Заповед № РД-11 - 188 от 25.08.2014 г. на кмета на община Ценово за местата за агитационни материали
  29.08.2014

  29.08.2014

  Заповед № РД-11 - 188 от 25.08.2014 г. на кмета на община Ценово
  за определяне на местата за поставяне на агитационни материали във връзка с провеждането на предизборна кампания за изборите за Народно събрание, насрочени за 05.10.2014 г.

 • Заповеди на кмета на община Ценово за определяне на спечелили кандидати
  20.08.2014

   20.08.2014

 • Предложение от Кмета на Община Ценово
  15.08.2014

   

  15.08.2014

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповед на кмета на общината за забрана на пашата
  13.08.2014

   

  Заповед на кмета на общината за забрана на пашата  с оглед предпазване и ограничаване проникването на болестта Син език по преживните животни

  цялата заповед >>

 • Обява относно приема на заявления от млекопроизводители за закупуване на млечна квота
  11.08.2014

   

  11.08.2014

  Обява относно приема на заявления от млекопроизводители за закупуване на млечна квота за кампания 2014-2015.

  прочети обявата»

   
 • Заповед на Кмета на община Ценово за определяне на избирателни секции
  11.08.2014

   

  11.08.2014

  Заповед на Кмета на община Ценово за определяне на избирателни секции във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 05.10.2014 г.

  прочети заповедта»

   
 • Обявява се прием на документи за социална услуга „Домашен санитар”
  6.08.2014

  ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
  ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
  За социална услуга „Домашен санитар” за лица/деца с трайни увреждания и за възрастни хора,
  с невъзможност за самообслужване