• Заповед за изработване на ПУП-ПЗ с. Долна Студена
  4.12.2014

   

  ЗАПОВЕД

 • До 24.12.2014г. стопаните могат да правят възражения за обхвата на новия слой "Постоянно затревени площи".
  4.12.2014

   

  04.12.2014 

  ОБЯВА

  До 24.12.2014г. стопаните могат да правят възражения за обхвата на новия слой "Постоянно затревени площи".

  прочети обявата »

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда
  2.12.2014

   

  02.12.2014 

  ОБЯВА

  Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години на имоти общинска собственост.

 • Предложение на д-р Петър Петров, кмет на Община Ценово, за приемане на наредба
  28.11.2014

   

 • Публично обсъждане на бюджета на Община Ценово за 2015
  19.11.2014

   

  19.11.2014

  Публично обсъждане на бюджета на Община Ценово за 2015 

  прочети » 

   

   

 • Открит конкурс за добив на дървесина за нуждите на Община Ценово 2014
  5.11.2014

   

  05.11.2014

  Открит конкурс за добив на дървесина за нуждите на Община Ценово 2014

 • Предложение на кмета за промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  5.11.2014
  05.11.2014
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
  Относно: промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово
 • Предложение на кмета на Община Ценово за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост
  20.10.2014

   

  20.10.2014

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Съобщение относно премахване на агитационните материали
  9.10.2014

   09.10.2014 г.

 • Заповед № РД 08-236 от 01.10.2014г. на ДО "Земеделие" - гр. Русе към МЗХ
  3.10.2014

  Заповед № РД 08-236 от 01.10.2014г. на ДО "Земеделие" - гр. Русе към МЗХ 
  във връзка с масивите за ползване на земеделски земи.