• Обява за 25 (двайсет и пет) свободни длъжности за войници
  14.06.2022

  10.06.2022

  О Б Я В А

  Офис за военен отчет в община Ценово Ви информира, че със заповед на командира на Съвместно командване на силите са обявени 25 (двайсет и пет) свободни длъжности за войници.

 • Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – наземно третиране срещу комари
  9.06.2022

  09.06.2022

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Заповед за откриване търг с явно наддаване за продажба на имот в Новград
  30.05.2022

  30.05.2022

  ОБЯВА

 • Заповед за определяне спечелили търг с явно натдаване за наем на офис
  27.05.2022

  27.05.2022

  ОБЯВА

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  26.05.2022

  26.05.2022

  ОБЯВА

            1.  На основание Заповед №РД–11–071 от 26.05.2022г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на имоти представляващи земеделска земя:

 • Ще се проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
  26.05.2022

  26.05.2022

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Определя се спечелилият публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект общинска собственост
  25.05.2022

   25.05.2022

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  25.05.2022

   25.05.2022

 • Със заповед се определя спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване на земеделски земи
  12.05.2022

  12.05.2022

  ОБЯВА

 • В Община Ценово е получено съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с откриване на процедура по водовземане
  12.05.2022