• Разкрита процедура по обявяване на 42(четиридесет и две) вакантни длъжности
  8.11.2021

  08.11.2021

  ОБЯВА

 • Разкрита е процедура по обявяване на вакантна длъжност за Психолог във в.ф 54300-София
  8.11.2021

  08.11.2021

  ОБЯВА

 • Обява за търг с явно наддаване за земеделска земя - пасища и мери
  8.11.2021

  08.11.2021

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ЗА

  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИ

  НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • Заповеди спечелили търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година, общинска собственост
  5.11.2021

  05.11.2021

  ОБЯВА

 • Със Заповед №РД-11/136 от 25.10.2021г., на кмета на Община Ценово се прекратява съсобственост
  26.10.2021

  26.10.2021

  ЗАПОВЕД

    Със Заповед №РД-11/136 от 25.10.2021г., на кмета на Община Ценово се прекратява съсобствеността между Община Ценово и Димитър Хаджи Борисов Митев върху имот, незастроен терен от 35,00 кв.м в село Кривина, община Ценово.

 • Обява за започване процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв
  21.10.2021

  20.10.2021

  ОБЯВА

 • Запожед на кмета за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Ценово ОБЕКТ № 1
  19.10.2021

  19.10.2021

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

     на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Ценово ОБЕКТ № 1.

 • Запожед на кмета за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ № 1
  19.10.2021

  19.10.2021

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

  на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ № 1.

 • В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение
  14.10.2021

  14.10.2021

  Вх. № 4168/13.10.2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение
  14.10.2021

  14.10.2021

  Вх. № 4167/13.10.2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е