• Отмяна на втори етап за приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти
  22.06.2015
 • Предложение на Кмета на общината относно допълване на параграф 7
  11.06.2015

   11.06.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предоставяне на държавна помощ de minimis в подкрепа на пчеларите
  4.06.2015

  04.06.2015

  ОБЯВА
  Предоставяне на държавна помощ de minimis в подкрепа на пчеларите

  ДФ „Земеделие”отпуска държавна помощ de minimis в размер на 3,5 млн. лева в подкрепа на пчеларите за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2014 г. и началото на 2015 г.

 • Заповеди на кмета за определяне на спечелили кандидати във връзка с публично оповестен конкурс проведен на 01.06.2015г.
  4.06.2015

  04.06.2015

  Заповеди на кмета за определяне на спечелили кандидати във връзка с публично оповестен конкурс проведен на 01.06.2015г. за отдаване под аренда на поземлени имоти общинска собственост. 

  № РД-11-67 от 02.06.2015 г. >>    

 • Предложение на кмета относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  2.06.2015

   

  02.06.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие" информира относно схема за държавна помощ
  2.06.2015

   

  02.06.2015

  ОБЯВА

 • Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт
  22.05.2015

   22.05.2015

 • Заповед на кмета на Община Ценово за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
  20.05.2015

   

  20.05.2015 

  ОБЯВА

  Заповед на кмета на Община Ценово за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Община Ценово.

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя
  15.05.2015

  15.05.2015

   ОБЯВА

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда
  12.05.2015

   12.05.2015

   ОБЯВА

  На основание Заповед № РД-11-062 от 08.05.2015 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години на следните недвижими имоти общинска собственост.