• Съобщение във връзка с инициативата на БТВ „Да изчистим България!”
  8.05.2015
  08.05.2015
  СЪОБЩЕНИЕ
  Във връзка с инициативата на БТВ „Да изчистим България!”, Ви уведомяваме, че община Ценово  ще се включи активно в предстоящата национална кампания. Акции за почистване ще се проведат и в 9 те населени места на Общината на 10.05.2015г /неделя/.
 • Заповед № РД11-061 на Кмета на общината за отмяна на заповед № РД11-054
  7.05.2015

   

  Заповед № РД11-061 на Кмета на общината за отмяна на заповед № РД11-054 

  виж заповедта >>

   

   

   

   

   

 • Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Главен експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване”
  5.05.2015
   
  05.05.2015
  Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Главен експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване”

   

 • Във връзка с прилагане на одобрена Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери
  24.04.2015

  24.04.2015

  ОБЯВА

 • Окончателните резултати на кандидатите за длъжността „Старши експерт „Човешки ресурси”
  23.04.2015

   

  23.04.2015

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява окончателните резултати на кандидатите за длъжността „Старши експерт „Човешки ресурси”, получени при провеждането на конкурса.

 • Списък на оценените кандидати за лични асистенти по проект "Нови възможности за грижа"
  22.04.2015
 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда
  21.04.2015

   ОБЯВА

  На основание Заповед № РД-11-054 от 20.04.2015 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години на следните недвижими имоти общинска собственост.

 • ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА на Комисията за защита от дискриминация
  21.04.2015

  21.04.2015

  СЪОБЩЕНИЕ

  На 23 Април 2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа в  Заседателна зала на Община Ценово ще се проведе ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА  на Комисията за защита от дискриминация. 

 • Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници
  20.04.2015

   

  20.04.2015

  ОБЯВА

  Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници в проведения на 14.04.2015г. в сградата на Община Ценово публично оповестен конкурс за отдаване аренда на поземлен имот общинска собственост:

 • На 14 април 2015 стартира първият прием на заявления по под мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
  16.04.2015

   

  16.04.2015 

  ОБЯВА

  На 14 април 2015 стартира първият прием на заявления по под мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" По програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2014-2020 г.