• Заповед за влизане в сила Разрешение за ползване на воден обект №1/06.12.2013 г.
  12.12.2013
  12.12.2013
  З А П О В Е Д
  №  РД-11-141
  с. Ценово 11.12. 2013 г.
  На основание чл.
 • Разрешение за ползване на воден обек №1/06.12.2013 г.
  10.12.2013

  СЪОБЩЕНИЕ
  №1/ 09.12.2013 г.
    

 • Окончателен резултат от събеседване и подбор на персонал
  5.12.2013

   

   Бенефициент: Община Ценово

 • Зов за помощ
  3.12.2013
  ЗОВ ЗА ПОМОЩ
  9-годишния Дамян Евгениев Георгиев от Русе има нужда от подкрепа и помощ. Синът на нашата колежка Искра Георгиева претърпя рискова операция в болница „Иван Рилски”, а сега е настанен в болница „Царица Йоанна” (ИСУЛ).
  На 1 ноември на детето бе установен тумор в главата.
 • ОБЯВЯВА Решението на конкурсната комисия относно допуснатите до втори етап на конкурса кандидати
  25.11.2013

   

 • Заповед на Кмета на Община Ценово с която се забранява сеитбата на слънчоглед!
  21.11.2013

  21.11.2013

   
  Заповед РД-11 -135 от 21.11.2013 на Кмета на Община Ценово с която се забранява сеитбата на слънчоглед!
   
 • Обсъждане на бюджета за 2014 г.
  19.11.2013

   

  19.11.2013 

  На 27.11.2013 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински Съвет - Ценово Ще се проведе публично обсъждане на Бюджета за 2014 г.

   

 • На 01.11.2013 г. започна приемът на документи по Проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”
  8.11.2013

   08.11.2013

 • Предложение относно допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  6.11.2013
   
  06.11.2013
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
  Относно: допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2012
 • Информация по Проект "Подкрепа за достоен живот"
  6.11.2013

   06.11.2013

  И Н Ф О Р М А Ц И Я 

  по  Проект “Подкрепа за достоен живот”