• Уведомяваме ви, че съгласно чл. 40, ал. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие се забранява
  14.03.2014
  14.03.2014
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
   Уведомяваме ви, че съгласно чл. 40, ал.
 • Заповед за утвърждаване формула за разпределение на средствата от държавния бюджет
  10.03.2014
  10.03.2014
  З  А  П  О  В  Е  Д
  № 041
  с.
 • Заповед на кмета на Община Ценово за сключване на договор за продажба на поземлен имот на 230/1000 кв.м.
  14.01.2014

   

  14.01.2014

 • Заповед на кмета на Община Ценово за сключване на договор за продажба на имот Общинска собственост
  14.01.2014

   

  14.01.2014

  Заповед РД - 11 -007 от 13.01.2014 на кмета на Община Ценово
  за сключване на договор за продажба на имот Общинска собственост  с отстъпено право на строеж урегулиран поземлен имот УПИ V - 373, кв. 29, АЧОС № 2504/05.11.2013г. по регулационния план на с. Долна Студена, ул. „Васил Левски" № 3 с площ 1546 кв. м

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение - офис
  14.01.2014

   

  14.01.2014
  На основание заповед РД – 11- 009 от 14.01.2014 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение - офис, срок от 5 години с обща площ 10 кв. м., находящо се в с. Белцов, общ. Ценово, област Русе, ул. „Албена” № 1,

 • Заповед РД - 11 -006 от 09.01.2014 на кмета на Община Ценово
  9.01.2014

   

  09.01.2014
  Заповед РД - 11 -006 от 09.01.2014 на кмета на Община Ценово
  за учредяване на право на ползване за срок от 5 години на терен с площ от 3.000 дка в землището на с. Белцов за устройване на пчелин за над 10 пчелни семейства.

  цялата заповед »  

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на дворно място
  9.01.2014

   

  09.01.2014

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ценово
  8.01.2014

   

  08.01.2014

 • Предложение за изменение и допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Ценово, област Русе
  6.01.2014

   

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Кмета на Община Ценово относно приемане на годишна програма
  2.01.2014