• Прием на заявления за подпомагане по Спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед през 2022г. - ВТОРИ ПРИЕМ
  3.11.2023

   03.11.2023

 • Заповед 160 - автомагистрала
  1.11.2023
  01.11.2023
  ЗАПОВЕД
         Във връзка с изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ с Решение № 660 на Министерски съвет от 15.09.2022 г. Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр.
 • Обявление във връзка с Решение № 744 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ от 20 октомври 2023 година
  25.10.2023
  25.10.2023
  О Б Я В Л Е Н И Е
       Във връзка с  Р Е Ш Е Н И Е  № 744 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ  от 20 октомври 2023 година
   
  Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала ,,Русе-Вел
 • Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект
  25.10.2023

  25.10.2023
  Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - виадукт при км 66+207, за обект: "Обход на гр. Бяла" от км 40+640 до км 76+040, свързано с реализацията на инвестиционно предложение "Автомагистрала Русе - Велико Търново"

 • Съобщение ТСУ за одобрение на проект за изменение КП Караманово
  23.10.2023

  23.10.2023 г.

   ДО

   - Роси Маринов Димитров, носител на вещни права на ПИ 86, кв. 35, с. Караманово, община Ценово с адрес гр. Дряново, ул. Гурко № 11, ет.2, ап. 39,

 • Заповед за прекратяване на наемни отношения
  19.10.2023

   19.10.2023

  ЗАПОВЕД

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ