• Решение 154 на Общински Съвет - Ценово във връзка с Бюджет 2021
  8.03.2021

  08.03.2021 
  Протокол №023 от 24.02.2021 г., решение 154 на Общински Съвет - Ценово във връзка с Бюджет 2021 >>   - https://drive.google.com/file/d/104JNRcnvlCZx28RBeUgyAFOP82diSDNz/view

 • Заповед спечелил публичен търг
  2.03.2021

  02.03.2021

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • От 01.03.2021г. до 10.03.2021г. в деловодството на Община Ценово ще се приемат документи за участие в разпределението на пасища и мери
  25.02.2021

   25.02.2021

 • ДО „АГРОЛА ЕКОИНВЕСТ“ ООД
  25.02.2021

   25.02.2021 г.

  ДО 
  „АГРОЛА ЕКОИНВЕСТ“ ООД

  гр. Русе 
  ул. „Димитър Атанасов" 3, вх. 1, ет. 6  

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Обявление на Министерството на околната среда и водите
  23.02.2021

  23.02.2021

  О Б Я В Л Е Н И Е

  на
  МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  

 • Назначена е комисия от служители на общината, които да изършат проверка на обект: "Офис сграда към фотоволтаична централа 30 KW"
  18.02.2021

   18.02.2021г.

 • Разкрита е процедура по обявяване на 5(пет) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”
  17.02.2021

  17.02.2021

  ОБЯВА

 • Разкрита е процедура по обявяване на вакантни длъжности за военослужещи във Военномедицинска академия
  17.02.2021

  17.02.2021

  ОБЯВА

 • Горски територии от Община Ценово, в които се ЗАБРАНЯВА пашата на селскостопански животни
  16.02.2021

  16.02.2021

  ЗАПОВЕД

    На основание от Заповед № 018 до  Заповед № 026 от 12.02.2021г. на Кмета на Община Ценово се ЗАБРАНЯВА пашата на селскостопански животни през 2021 година в следните горски територии от Община Ценово.

 • В Община Ценово е получена Документация за преценяване необходимостта от ОВОС за Инвестиционно предложение
  11.02.2021

   11.02.2021