• Заповед за прекратяване на съсобственост - Пиперково
  10.11.2022

  10.11.2022

  ЗАПОВЕД

 • Съобщение за получена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
  8.11.2022

  08.11.2022

   СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповед за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи-общинска собственост, представляващ „ВАЗ 21217“ /лада нива/
  8.11.2022

    

 • Заповед за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи-общинска собственост
  8.11.2022

    08.11.2022

 • Обява за вакантна длъжност във военно формирование от Съвместното командване
  7.11.2022

  07.11.2022

  О Б Я В А

 • Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили
  7.11.2022
  07.11.2022
  О Б Я В А
   
  за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).
  &
 • Обява за провеждане на конкурс за воeнни оркестранти
  7.11.2022

  07.11.2022

  О Б Я В А

  за провеждане на конкурс за воeнни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г.,

 • Списък допуснати кандидати МКБ
  2.11.2022

  02.11.2022

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява списък на допуснатите кандидати за обществен възпитател към МКБППМН.

  Прочети повече » 

   

 • Община Ценово организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета на територията на населените места
  25.10.2022

  25.10.2022

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води в срок до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление
  21.10.2022

  21.10.2022

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е