• Предложение на д-р Петър Петров, кмет на Община Ценово, за приемане на наредба
  28.11.2014

   

 • Публично обсъждане на бюджета на Община Ценово за 2015
  19.11.2014

   

  19.11.2014

  Публично обсъждане на бюджета на Община Ценово за 2015 

  прочети » 

   

   

 • Открит конкурс за добив на дървесина за нуждите на Община Ценово 2014
  5.11.2014

   

  05.11.2014

  Открит конкурс за добив на дървесина за нуждите на Община Ценово 2014

 • Предложение на кмета за промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  5.11.2014
  05.11.2014
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
  Относно: промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово
 • Предложение на кмета на Община Ценово за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост
  20.10.2014

   

  20.10.2014

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Съобщение относно премахване на агитационните материали
  9.10.2014

   09.10.2014 г.

 • Заповед № РД 08-236 от 01.10.2014г. на ДО "Земеделие" - гр. Русе към МЗХ
  3.10.2014

  Заповед № РД 08-236 от 01.10.2014г. на ДО "Земеделие" - гр. Русе към МЗХ 
  във връзка с масивите за ползване на земеделски земи.

 • Заповед за сключване договор за продажба
  30.09.2014

  ЗАПОВЕД
  № РД - 11 - 201 от 29.09.2014г. с. Ценово

  За сключване на договор за продажбата на имот общинска собственост с отстъпено право на строеж - урегулиран поземлен имот.

 • Заповеди на кмета за определяне на спечелили кандидати
  25.09.2014

  25.09.2014

  Заповеди на кмета на община Ценово

  от № РД-11-166 до № РД-11-173 от 21.08.2014 г.,
  от № РД-11-177 до № РД-11-187 от 25.08.2014 г. ,
  № РД-11-189 от 01.09.2014 г. 
  и № РД-11-197 и № РД-11-198 от 25.09.2014 г.

 • СЪОБЩЕНИЕ във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г
  3.09.2014

   03.09.2014