• Обява за спазване реда и начина на изхвърляне на битови отпадъци
    12.01.2012

    Уважаеми съграждани!

        На основание Наредба № 1 и Наредба № 5 на Общински съвет Ценово, всички жители на Общината са длъжни:

    1. Да изхвърлят битови отпадъци само в определените за целта контейнери.