• ОТЧЕТ на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
  6.02.2015

   06.02.2015

  О  Т  Ч  Е  Т

  на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при Община  Ценово за 2014 година

  отчет на МКБППМН за 2014 >> 

   
 • Заповед на кмета на Община Ценово за прекратяване на договори за аренда
  30.01.2015

   

  Заповед на кмета на Община Ценово за прекратяване на договори за аренда

 • Обява за набиране на кадрови военнослужещи - Враца
  21.01.2015
  21.01.2015
  Обява за набиране на кадрови военнослужещи - Враца
 • Заповед на кмета на общината за утвърждаване на процедура за подпомагане на животновъдите
  21.01.2015

  21.01.2015

  Заповед на кмета на общината за утвърждаване на процедура за подпомагане на животновъдите на територията на Община Ценово. 

  цялата заповед >> 

 • Предложение на кмета относно приемане на годишна програма
  13.01.2015

   

 • Заповеди на кмета за определяне на спечелили кандидати във връзка с публично оповестен конкурс
  5.01.2015

  05.01.2015

  Заповеди на кмета за определяне на спечелили кандидати във връзка с публично оповестен конкурс проведен на 16.12.2014г. за отдаване под аренда на поземлени имоти общинска собственост. 

  № РД-11-237 от 19.12.2014 г. >>

 • Мерки за предпазване и ограничаване проникването на заболяването Инфлуенца по птиците на територията на Община Ценово
  11.12.2014

   

 • Заповед за изработване на ПУП-ПЗ с. Долна Студена
  4.12.2014

   

  ЗАПОВЕД

 • До 24.12.2014г. стопаните могат да правят възражения за обхвата на новия слой "Постоянно затревени площи".
  4.12.2014

   

  04.12.2014 

  ОБЯВА

  До 24.12.2014г. стопаните могат да правят възражения за обхвата на новия слой "Постоянно затревени площи".

  прочети обявата »

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда
  2.12.2014

   

  02.12.2014 

  ОБЯВА

  Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години на имоти общинска собственост.