• Списъци на оценените кандидат-потребители за услугата "Домашен санитар"
  30.04.2013

   

  С П И С Ъ К
  НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ, С КОИТО ЩЕ БЪДАТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН САНИТАР“ ОТ 01.05.2013 Г.

  целият списък >>

   

 • Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията – решение на Общински съвет – Ценово
  29.04.2013

   

   

 • Заповеди на кмета на Община Ценово за определяне на спечелили след второ класиране
  12.04.2013

  12.04.2013

 • Заповеди на кмета на община Ценово за определяне на спечелили публичен търг
  10.04.2013

  10.04.2013

  Заповеди на кмета на Община Ценово за определяне на спечелили публичен търг с тайно наддаване проведен на 05.04.2013 г., за отдаване под наем на „пакети от имоти” години който обхващат пасищата и мери на територията на Общината. 

 • Списъци на одобрените кандидати по проект "Независим живот и грижа в дома"
  1.04.2013

   

 • Протокол от извънредно общо събрание
  26.03.2013

  П Р О Т О К О Л
  № 13

 • ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на земеделска земя – пасища и мери
  21.03.2013

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
  на
  земеделска земя – пасища и мери 

  ОБЩИНА ЦЕНОВО 

 • СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до втори етап кандидати
  18.03.2013

   

   

 • В Община Ценово е получена ИНФОРМАЦИЯ за преценяване необходимостта от ОВОС
  12.03.2013
  СЪОБЩЕНИЕ
   
  Във връзка с получено писмо от ПИРИН ЕНЕРДЖИ ООД, относно процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция на бент на ПС „Янтра” и изграждане на МВЕЦ „Долна Студена””, Ви
 • Изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация
  11.03.2013
  На 14.03.2013 г.