• Получено е Становище по екологична оценка № РУ 1-1/2022г. на предварителния проект на Общ устройствен план на Община Ценово.
  26.01.2022
 • В Община Ценово е получена Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - с. Кривина
  11.01.2022

  11.01.2022

  СЪОБЩЕНИЕ

 • В Община Ценово е получена Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - с. Ценово
  11.01.2022

   11.01.2022

  СЪОБЩЕНИЕ

 • В Община Ценово е получено Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
  31.12.2021

  31.12.2021

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на Земеделска земя – собственост на Община Ценово за 15 години
  30.12.2021

  30.12.2021

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА

  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – СОБСТСТВЕНОСТ

  НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • Заповед за забрана на пиротехнически средства
  29.12.2021

  23.12.2020

  Заповед РД-11 -166 от 22.12.2021 на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

  Виж заповедта

 • Определя се спечелилия публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект общинска собственост
  23.12.2021

  23.12.2021

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/146 от 21.12.2021г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект общинска собственост.

  Заповед №РД-11/146>>

 • Заповеди за спечелили търг с явно наддаване за наем 1 година на обект общинска собственост
  15.12.2021

  15.12.2021

  ОБЯВА

 • Справка съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове.
  13.12.2021

   13.12.2021

  СПРАВКА
   
    Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове.
   
 • Окончателен Доклад за Последващата оценка
  10.12.2021

  10.12.2021 г

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Окончателен Доклад за Последващата оценка (ПО)

  на Общинския план за развитие на община Ценово за периода 2014 – 2020 г.

  (ОПР Ценово 2014-2020)