• ЗАПОВЕД № РД – 11 – 045 от 05.04.2021 г.
  5.04.2021

  05.04.2021

  ЗАПОВЕД

  № РД – 11 – 045 от 05.04.2021 г.

  с. Ценово 

 • У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение
  5.04.2021

  05.04.2021

  У В Е Д О М Л Е Н И Е
  за инвестиционно предложение

  Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в с. Джулюница, община Ценово, подстанция и необходимата линейна инфраструктура за връзка с мрежата"

 • ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Ценово
  29.03.2021

  29.03.2021

  ДО 
  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

  ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ
  за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Ценово (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

 • Протокол до "Агрола Екоинвест" ООД
  26.03.2021

  26.03.2021 г.

  ДО 
   „АГРОЛА ЕКОИНВЕСТ“ ООД

  гр. Русе 
  ул. „Димитър Атанасов" 3, вх. 1, ет. 6  

  Протокол от 17.03.2021.

 • Разкрита е процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
  19.03.2021

  18.03.2021

  ОБЯВА

 • Разкрита е процедура по обявяване на 195 (сто деветдесет и пет) вакантни войнишки длъжности
  19.03.2021

  18.03.2021

  ОБЯВА

 • Предложение на кмета относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост
  15.03.2021

   15.03.2021

 • ОБЩИНА ЦЕНОВО ви уведомява, че e издадена Заповед № РД-11-036 от 15.03.2021г. на Кмета на Община Ценово
  15.03.2021

  15.03.2021 г.
  ДО
  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

 • Предложение от кмета относно приемане на годишен план за ползване на дървесина
  10.03.2021

  10.03.2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

    Относно: приемане на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от общински горски фонд на Община Ценово за 2021 г. 

 • Предложение относно коригиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  9.03.2021

  09.03.2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе