• Заповед № РД – 11 – 105 от 26.07. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг
  26.07.2022

  26.07.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед № РД – 11 – 104 от 26.07. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг
  26.07.2022

  26.07.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед № РД – 11 – 103 от 26.07. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг
  26.07.2022

  26.07.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 20849.14.67
  25.07.2022

  25.07.2022

  ОБЯВА

  На основание Заповед №РД–11–101 от 25.07.2022г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

 • Заповед за отмяна на Заповед №РД-11-084/16.06.2022г.
  21.07.2022

  21.07.2022г.

  ЗАПОВЕД

  Заповед №РД-11-100/21.07.2022г. на Кмета на община Ценово с която се отменя Заповед №РД-11-084/16.06.2022г. на Кмета на община Ценово. 

  Заповед № РД-11-100>>  

 • Заповед за учредяване право на прокарване
  20.07.2022

  Изх. № 1156
  20.07.2022г.

  До заинтересованите собственици

 • Със Заповед на кмета на Община Ценово се отменя задължението по договор за наем на пасища и мери
  8.07.2022

  08.07.2022

  ЗАПОВЕД

  Със Заповед №РД-11/096 от 08.07.2022г., на кмета на Община Ценово се отменя задължението по договор за наем на пасища и мери, сключен между Община Ценово и наемателя Атанаска Великова Тончева.

 • Заявление за желание за започване на процедура по учредяване право на прокарване
  1.07.2022

  Изх. № 1000
  01.07.2022г.

  До заинтересованите страни: 
  1. Община Ценово, област Русе, БУЛСТАТ 000530671
  с.Ценово, община Ценово, област Русе, ул.“Цар Освободител“66;

 • Обява за публичен търг с явно натдаване за земеделска земя - пасища и мери
  30.06.2022

  30.06.2022

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИ

  НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • Покана за участие в Четиринадесетото издание на Фолклорен събор „Ценово пее и танцува”
  30.06.2022

  30.06.2022

  ПОКАНА

  ЗА УЧАСТИЕ 

  УВАЖАЕМИ ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР, ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,