• Обява за публичен търг с явно наддаване
  5.02.2020

  05.02.2020

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА
  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

   

 • Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2020 година в отбелязаните райони
  4.02.2020
 • СЪОБЩЕНИЕ за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  28.01.2020

  28.01.2020

  СЪОБЩЕНИЕ 

  за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

 • Преложение на кмета относно приемане на план за защита при бедствия на Община Ценово
  22.01.2020

  22.01.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на план за защита при бедствия на Община Ценово.

 • Информациа относно протестни Действия на членовете на Конфедерацията на автобусните превозвачи
  9.01.2020

  09.01.2020 

  ИНФОРМАЦИЯ 

  Относно протестни Действия на членовете на Конфедерацията на автобусните превозвачи в общините и прилежащите им населени места и спиране на обществения превоз на ПЪТНИЦИ на 13 януари (понеделник) 2020 г. 

 • Приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  8.01.2020

  08.01.2020

  СЪОБЩЕНИЕ 

  за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово 

 • Публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2020г.
  8.01.2020

  08.01.2020

  СЪОБЩЕНИЕ

  На 20.01.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово, ще се проведе публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2020г.

 • Съобщение за публично обсъждане
  7.01.2020

  07.01.2020 

  СЪОБЩЕНИЕ 

   Община Ценово съобщава на всички жители на общината, че на 15.01.2019 г. от 9.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ценово, ще се проведе публично обсъждане на:

 • Предложение на Кмета относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020 г.
  3.01.2020

  03.01.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020 г.  

 • ПРОТОКОЛ от проведеното обществено обсъждане на проект на ОУП "Общ устройствен план" на Община Ценово
  2.01.2020

  02.01.2020 

  ПРОТОКОЛ 

   

  От проведеното обществено обсъждане на проект на ОУП "Общ устройствен план"  на Община Ценово и  Екологична част към него.